0552508808

0124977539

Keçmişimiz və bu günümüz
Maraqlı məlumatlar
|

Tarixi faktlar, bilməli olduğumuz keçmişimiz

14.06.2021

1) Bolus-Kəpənəkçi kəndinin adı bəzi mənbələrdə Böyük Kəpənəkçi kimi qeyd olunur.

 

2) Gürcüstan Mərkəzi Tarix arxivindəki məlumata əsasən (fond 254, siyahl 1, iş №1254, vərəq 154; fond 2, siyahl 1, iş №2672) 1831-ci il Borçalınn Bolus-Kəpənəkçi kəndinin 1831-ci ildə ağası Ağakişi bəy olmuşdur. Oğlu Musanın 20, Mehdinin isə 15 yaşı olduğu qeyd edilir.

Ağakişi bəyin qohumu Məmməd ağa Abdulla ağa oğlunun 1831-ci ildə 60 yaşı olduğu yazılıb. Həmçinin 1986-1928-ci illərdə Rusiya-İran müharibəsi zamanı Məmməd ağanın müharibədəki şücaətinə görə medalla təltif olunduğu vurğulanır. 

1831-ci ildə Məmməd ağanın oğullarının, Əmirastanın 35, Şamxalın 30, Musanın isə 7 yaşı olduğu qeydə alınıb. 

Yusuf ağa Atakişi oğlunun 63 yaşı, oğlu Nəsibin 23, qohumu alının isə 15 yaşında olduğu yazılıb.

Yuxarıda adları qeyd olunanların hamısı Acalovların nümayəndələridir.

 

3) 1831-ci ildə Kəpənəkçinin koxası 60 yaşlı İbrahimxəlil Qaravəli oğlu olub. Oğlu Bayramın 25, Atakişinin isə 11 yaşı olub. 

 

4) Gürcüstan Mərkəzi Tarix arxivindəki məlumata əsasən (fond 254, siyahl 1, №2048) 1843-cü il Borçalı nahiyəsində xidmətdə olan ağa-məmurlarının siyahısında Bolnis-Kəpənəkçi kəndinin ağası-məmuru kimi Musa ağa Ağakişi bəy oğlu qeyd olunub. Həmin tarixdə onun 30, qardaşı Ağanın isə 20 yaşı olub.

 

5) Gürcüstan Mərkəzi Tarix arxivindəki məlumata əsasən (fond 254, siyahl 2, №233, vərəq 429) 1858-ci ildə Kəpənəkçi kəndinin imamı vəzifəsinə 33 yaşlı Mustafa Əfəndi Veysəl oğlu təyin olunur. 

Həmin illərdə kəndin digər ruhanisi isə Molla Alı Bulud oğlu idi.

 

6) Arxiv sənədlərinə əsasən Bolnis-Kəpənəkçi kəndinin imamı Mustafa Əfəndi Veysəlzadənin (Veysəl oğlunun) sonradan bütün Borçalı qəzasının sünni məzhəbi üzrə qazisi vəzifəsini tutduğu qeyd olunur (f.153, s.1, iş №119, v.131).