0552508808

0124977539

Keçmişimiz və bu günümüz
Maraqlı məlumatlar
|

Kəndimizdəki maraqlı taxma adlar, taliqalar

16.07.2021

Kişilər arasında maraqlı taxma adlar, taliqalar:

 

Ayar Niyazi, Semka satan Niyazi, Mosli Qara, Stop Qara, Müdir Əsgər, Kor Əsgər, Səy Tengiz, Kar Tengiz, Kar Şəmil, Düdükçü Şəmil, Bitdi Eyyub, Dəli Eyyub, Qara Feyzi, Yekə Feyzi, Lal Fərhad, Bala Fərhad, Erkək İslam, Pepel İslam, Kor Səfər, Dəli Səfər, Kar İsgəndər, Toyçu İsgəndər, Yetim Abbas, Cinas Abbas, Uzun Nədir, Pota yeyən Nədir, Cıqqı Teyyar, Balaca Teyyar, Qazax Telman, Pendir satan Telman, Daşatan Şaxı, Kor Murtuz, Dabaxmeli Alxan, Kor Bilal, Kar Vəkil, Kevo İdris, Uzun İlhan, Çopur Məhər, Ləzgi Bədəl, Top Molla, Keçəl Piri, Hulbaxan Aydın, Lilli İlyaz, Kor Hamza, Pustalçı Mədəd, Kar Ağacan, Lal Söfü, Dəli Mürsəl, Nalbənd Kamal, Kor Şakir, Partnoy Almaz, Qaravulçu Pullu, Matorçu Tölə, Toyçu Hütüm, Yekə İsmixan, Yekə Qəhrəman, Lopabığ Xəlid, Dəllək Alyar, Cin Qoca, Cin Səməd, Kerri Təhməz, Kor Təhməz, Qara Xeyrulla, Tat Eynulla, Çopur Dünyamalı, Qaqı Dünyamalı, Qara Yasın, Lemis Yasın, Tatan Rəşid, Bığ Rəşid, Yekə Allahverdi, Qıllı Allahverdi, Yekə Yaqub, Dəmirçi Yaqub, Tat Meydan, Çeqi Meydan, Kar Ayvaz, Quşvuran Ayvaz.

 

Səy Qulu, Lal Qulu, Pendirsatan Qulu, Kar Mansır, Məzməzə Mansır, Lemisə Mansır, Potu Rüstəm, Kor Rüstəm, Boz Rüstəm, Vosta Rüstəm, Yetim Osman, Qara Osman, Batal Osman, Altıbarmaq Mikayıl, Üzüyanıq Mikayıl, Arakel Mikayıl, Qəssab Hasan, Qara Hasan, Göy Hasan, Dəli Qiyas, Qrişa Qiyas, Şadiban Qiyas, Dəli Ələddin, Dəyirmançı Ələddin, Kar Zahid, Melisə Zahid, Lal Zahid, Çopur Qədir, Qaqo Qədir, Şahqatar Qədir, Kar Qədir, Kosa İsrafil, Mayor İsrafil, Darboğaz İsrafil, Qara Həmid, Top Həmid, Pətiş Həmid, Kor Cəlil, Göy Cəlil, İynə Cəlil.

 

Cindar Xıdır, Yetim Xıdır, Dəli Xıdır, Bitdi Xıdır, Kino verən Xıdır, Cənfə Xıdır, Araqçəkən Xıdır, Dəmirçi Xıdır.

 

Çılpaq Novruz, Ciqi Novruz, Daşçıxardan Novruz ,Buğal Novruz, Qoloylu Novruz, Çürmük Novruz, Melisə Novruz.

 

Yetim Oruc, Okra Oruc, Yapon Oruc, Bığlı Oruc, Güney Oruc ,Naloqyığan Oruc, Dəli Oruc, Eşşək Oruc, Tısı Oruc, Rus Oruc.

 

Çoban Kərim, Tosoy Kərim, Tat Kərim, Şulloy Kərim, Qız Kərim.

 

Dəllək Musa, Qotur Musa, Cantoy Musa, Yağlı Musa, Salqar Musa, Nəzik Musa, Bala Musa, Kor Musa, Yornux Musa, Bazarkom Musa, Qara Musa, Cibgir Musa.

 

Təpəl İsə, Kal İsə, Pisir İsə, Saqqallı İsə, Kar İsə, Cızdax İsə, Sarı İsə, Bığlı İsə, Qara İsə.

 

Qampet Usuf, Qınqa Usuf, Oğru Usuf, Kor Usuf, Şahqamar Usuf, Melisə Usuf, Ləzgi Usuf, Hörrə Usuf, Dəmirçi Usuf, Qırmızı Usuf.

 

Çəp Hacı, Lal Hacı, Uzun Hacı, Qəssab Hacı, Bəyşüllə Hacı.

 

Bala İsmayıl, Kor İsmayıl, Saqqallı İsmayıl, Tat İsmayıl, Kazak İsmayıl, Kürəqulaq İsmayıl, Vanı İsmayıl, Qara İsmayıl, Göygöz İsmayıl, Xallı İsmayıl, Naxırçı İsmayıl, Şulloy İsmayıl.

 

Kar Bayram, Kor Bayram, Qəssab Bayram,Tat Bayram, Qara Bayram, Pota Bayram, Çolaq Bayram, Hamamçı Bayram, Ceyran Bayram, Çek Bayram, Dəli Bayram.

 

Tat Hüseyn, İrəvanlı Hüseyn, At əti yeyən Hüseyn, Şüşə salan Hüseyn, Göy Hüseyn.

 

Şorba içən Süleyman, Yekədiş Süleyman, Tölləş Süleyman, Doyud Süleyman, Cıqqı Süleyman.

 

Pustalçı Mehdi, Vovka Mehdi, Qaranquş Mehdi, Kiğ Mehdi, Ağbaş Mehdi.

 

Şipyon Rəhim, Ət yığan Rəhim, Tümmə Rəhim, Pustalçı Rəhim, Toyçu Rəhim.

 

Gilas yeyən Omar, Buruq Omar, Alaçuxa Omar, Toyçu Omar, Dəli Omar, Qara Omar, Lal Omar, Daş Omar.

 

Tetrabuğu Abdulla, Qara Abdulla, Uzun Abdulla, Daş Abdulla, Loqu Abdulla.

 

Çolaq Uğurlu, Qara Uğurlu, Tınıx Uğurlu, Çoban Uğurlu.

 

Aqranom Paşa, Qara Paşa, Sajanqı Paşa, Toylu Paşa.

 

Ölüb dirilən Mahmud, Mado Mahmud, Pryamoy Mahmud.

 

Fərə Hacıxəlil, Qara Xəlil, Sefil Xəlil, Qabalov Xəlil.

 

Keçəl Haqverdi, Tıxtıx Haqverdi, Bıllı Haqverdi.

 

Çaqa Teymur, Şir Teymur, Qurten Teymur, Səy Teymur.

 

Pativalı Astan, Melisə Astan, Mırqa Astan, Koroğlu Astan, Mızmız Astan, Cıvğıv Astan, .

 

Nəzik Qurban, Dovşan Qurban, Adol Qurban, Şaqala Qurban, Ququş Qurban, Ərə Qurban, Köndələn Qurban, Üzüyanıq Qurban, Dana Qurban, Qıllı Qurban, Ağbaş Qurban.

 

Xotan Mustafa, Fırt Mustafa, Yekə Mustafa, Çılpaq Mustafa.

 

Zırı Alı, Qara Alı, Kar Alı, Tat Alı, Göygöz Alı, Qoluyox Alı, Nəzik Alı, Dımdım Alı, Qamoy Alı, Çal Alı, Coğ Alı.

 

Lal Namaz, Patavalı Namaz, Qarın Namaz, Çullu Namaz, Poçtalyon Namaz, Səy Namaz, Şırqa Namaz, Döşüaçıq Namaz, Göy Namaz.

 

Təlxək Nəbi, Kar Nəbi, Ətdik Nəbi, Tül Nəbi, Kino verən Nəbi, Kor Nəbi, Qara Nəbi.

 

Dovşan Nəsib, Dəli Nəsib, Kəndirbaz Nəsib, Şıldır Nəsib, Kolqıran Nəsib, Ay Nəsib.

 

Dost Hümbət, Mantyor Hümbət, Tedo Hümbət, Lado Hümbət, Keçəl Hümbət, Çəp Hümbət, Kor Hümbət, Qara Hümbət, Dəli Hümbət, Haley Hümbət, Düdükçü Hümbət.

 

Sako Məmməd, Buzoy Məmməd, Bala Məmməd, Dəli Məmməd, Qara Məmməd, Hacı Məmməd, Qaleyçi Məmməd,  Qaçaq Məmməd, Erməni Məmməd, Naxırçı Məhəmməd, Midik Məhəmməd, Balaca Məhəmməd, Qoqla Məhəmməd, Yekə Məhəmməd, Molla Məhəmməd, Qara Məhəmməd, Mayor Məhəmməd, Şofer Məhəmməd, Qaraca Məhəmməd, Qaynaqçı Məhəmməd, Cüllüt Məhəmməd, Kalxoz Məhəmməd, Traktorçu Məhəmməd, Məlik Məhəmməd, Diş Məhəmməd, Yekəburun Məhəmməd, Qırmızı Məhəmməd, Göy Məhəmməd, Yetim Məhəmməd, Mollu Məhəmməd, Zabaz Məhəmməd, Dəmirçi Məhəmməd, Dılqı Məhəmməd, Şüllə Məhəmməd, Ayar Məhəmməd, Şaşko Məhəmməd, Dınnı Məhəmməd.

 

Mırıq Əhməd, Göy Əhməd, Ləzgi Əhməd, Dimid Əhməd, Kor Əhməd, Yaradan Əhməd, Kef Əhməd, Yorqa Əhməd, Tat Əhməd, Sarı Əhməd.

 

Dəli Vəli, Qara Vəli, Çoban Vəli, Tosu Vəli, Erməni Vəli, Lal Vəli, Pəltək Vəli, Dəllək Vəli.

 

Papaq Unus, Dodaq Unus, Pələ Unus, Bala Unus, Maskara Unus.

 

Qadınlar arasında maraqlı taxma adlar, taliqalar:

 

Dəli Cəvahir, Dilənçi Gülzar, Dəli Səneyvər, Qara Səneyvər, Qara Dilbar, Pullu Cəmilə, Kar Xanım, Qara Gülara, Qara Gülzar, Göygöz Tükəzban, Difdiri Güllər, Kor Anaxanım, Yekə Söygü, Kar Güllər, Kor Safa, Dəli Qubar, Dəli Qalet, Dəli Tamam, Dəli Bəstən, Dəli Hürü, Uzun Tamaşa, Dəli Gəlin (Tükəzban), Qara Sona, Dəli Sona, Qara Fatma, Qara Ağca, Kirli Məsimə, Dəli Cahan, Amon Ayna, Deputat Sona, Halva çalan Safa, Dəli Bənövşə, Bığlı Sona, Dəli Nərgiz, Qara Nərgiz, Dəli Mərzə, Dəli Gülüstan, Yekə Gülgəz, Yekə Bəkizar, Tomka Tamam, Kişi Tamam, Dəli Eminə, Difdiri Kifayat, Süpürgəçi Xacca.