0552508808

0124977539

Müharibə iştirakçıları
|

1941-1945-ci illərdə Böyük Vətən Müharibəsində Kəpənəkçidən orduya səfərbərliyə çağrılmış həlak olanların siyahısı

05.07.2021

 1. Ayvazov İskəndər Vəli oğlu
 2. Ayvazov Təhməz Musa oğlu
 3. Ayvazov Novruz Məmməd oğlu
 4. Ayvazov Rəşid Məmməd oğlu
 5. Acalov Məmməd Kiçik oğlu
 6. Acalov Nəb Mehdi oğlu
 7. Acalov Aslan Musa oğlu
 8. Acalov Ağacan Osman oğlu
 9. Acalov Adil Balabəy oğlu
 10. Acalov Adil Mansır oğlu
 11. Acalov Həmzə İsmayıl oğlu
 12. Acalov Niyazi Rəşid oğlu
 13. Acalov Kərim Musa oğlu
 14. Bayramov İsmayıl Bayram oğlu
 15. Budaqov Musa Osman oğlu
 16. Budaqov Yusif Musa oğlu
 17. Budaqov İsa Osman oğlu
 18. Budaqov Məmməd İsmayıl oğlu
 19. Qırxıyev Musa Qurban oğlu
 20. Qırxıyev Mamed Qurban oğlu
 21. Qırxıyev İsrafil Qurban oğlu
 22. Qırxıyev Musa Yunis oğlu
 23. Qırxıyev Nadir Hacı oğlu
 24. Qırxıyev İslam Mustafa oğlu
 25. Qırxıyev Rəhim Mahmud oğlu
 26. Qasımov Qara Harun oğlu
 27. Qasımov Şamil Mamed oğlu
 28. Qasımov Əmir Mamed oğlu
 29. Qocayev İlyas Aslan oğlu
 30. Quliyev İsmayıl Musa oğlu
 31. Quliyev Mamed Qara oğlu
 32. Quliyev Vəli İsa oğlu
 33. Quliyev Mamed İsa oğlu
 34. Quliyev Hacıkərim Hacıverdi oğlu
 35. Quliyev Qurban  Mansır oğlu
 36. Veysalov Məhəmməd İsmayıl oğlu
 37. Daşdəmirov Mahmud Xıdır oğlu
 38. Dəleybov Kərim Qurban oğlu
 39. Əyubov Möylə Vəli oğlu
 40. Əyubov Şöylə Vəli oğlu
 41. Əyubov Əhməd İdris oğlu
 42. Bədəlov İsmail Q.Boğaz oğlu
 43. Bəkirov Mürsəl İsmayıl oğlu
 44. Bəkirov Oruc Şəmil oğlu
 45. Bəkirov Bayram Abdulla oğlu
 46. Q.Bayramov Yusif Xıdır oğlu
 47. Q. Bayramov Nəsib Xıdır oğlu
 48. Q. Bayramov Ömər Osman oğlu
 49. Əliyev Hacıxəlil Alı oğlu
 50. Zərgərov Rəşid Yunis oğlu
 51. Zərgərov Karim Mansır oğlu
 52. Zərgərov Mamed Yunis oğlu
 53. Zərgərov Rüstəm Alı oğlu
 54. Zərgərov Musa Qurban oğlu
 55. Zərgərov Əsgər İskəndər oğlu
 56. Zərgərov Qurban Alı oğlu
 57. Zərgərov Ədil İsrafil oğlu
 58. Zərgərov İlyas Osman oğlu
 59. İsayev Yunis Xıdır oğlu
 60. İsyaev Nəsib Qurban oğlu
 61. İsayev Alı Şəfi oğlu
 62. İsayev H.Kərim Xıdır oğlu
 63. İbrahimov Vəkil Çapar oğlu
 64. İncəyev Məmməd Alı oğlu
 65. Yolçuyev Əhməd Cəmil oğlu
 66. Yolçuyev Rüstəm İdris oğlu
 67. Yaqubov Əskər Rüstəm oğlu
 68. Yaqubov Hümmət Mamed oğlu
 69. Yaqubov Musa Mamed oğlu
 70. Yolçuyev İsmayıl Qurban oğlu
 71. Yusifov Alı İsmayıl oğlu
 72. Yusifov Hacı İsgəndər oğlu
 73. Göyüşov Mansır Nəbi oğlu
 74. Göyüşov Rəşid İsgəndər oğlu
 75. Göyüşov Rəcəb İsgəndər oğlu
 76. Göyüşov Oruc İsgəndər oğlu
 77. Göyüşov Hüseyn İsgəndər oğlu
 78. Göyüşov İsmayıl Əllaz oğlu
 79. Göyüşov Rəhim Alı oğlu
 80. Göyüşov Məhərrəm Məhəmməd oğlu
 81. Göyüşov Oruc Vəli oğlu
 82. Göyüşov İsa Xıdır oğlu
 83. Mahmudov Xıdır Mahmud oğlu
 84. Mehdiyev İsmayıl Məmməd oğlu
 85. Mehdiyev Oruc Hümmət oğlu
 86. Mehdiyev Qurban Xalıl oğlu
 87. Mehdiyev İslam Cəmil oğlu
 88. Mehdiyev Xıdır Mansır oğlu
 89. Mehdiyev Əhməd Alı oğlu
 90. Məmmədov Meydanalı Nəbi oğlu
 91. Məmmədov Mahmud Qurban oğlu
 92. Məmmədov İsmayıl Nəsib oğlu
 93. Məmmədov Abbas Nəsib oğlu
 94. Məmmədov Əhməd Yunis oğlu
 95. Məmmədov Mustafa Yunis oğlu
 96. Məmmədov Həmzə Yunis oğlu
 97. Məmmədov Oruc Rüstəm oğlu
 98. Məmmədov Qasım Qaraca oğlu
 99. Musayev Bəkir Məhəmməd oğlu
 100. Musayev Əskər Abdulla oğlu
 101. Musayev Kərim Abdulla oğlu
 102. Musayev Ömər Hümmət oğlu
 103. Musayev Əhməd Yunis oğlu
 104. Mollayev Möynə İsrafil oğlu
 105. Mollayev Ömər Abdulla oğlu
 106. Mollayev Uğurlu Abdulla oğlu
 107. Mollayev Məhərrəm İsmayıl oğlu
 108. Mollayev Qara Mamed oğlu
 109. Mustafayev Əhməd Osman oğlu
 110. Mustafayev Namaz Omar oğlu
 111. Miriyev Mövlud Yusif oğlu
 112. Miriyev Hacı Osman oğlu
 113. Miriyev İlyas Xıdır oğlu
 114. Miriyev Xıdır Yusif oğlu
 115. Mirzəliyev Rəhim Hümmət oğlu
 116. M.Qasımov Mehdi İsa oğlu
 117. M.Qasımov Ədil Ömər oğlu
 118. Namazov Bayram Namaz oğlu
 119. Namazov Nəbi Əyyub oğlu
 120. Nəsibov Musa Nəbi oğlu
 121. Xxx Qurban Yusif oğlu
 122. Nənəcanov Hümmət Qara oğlu
 123. Nənəcanov İsmail Şaxverdan oğlu
 124. Orucov Niyazi Musa oğlu
 125. Ömərov İlyas Ömər oğlu
 126. Ömərov Namaz Nəsib oğlu
 127. Ömərov Almaz Qurban oğlu
 128. Ruqayev Nadir Nəsib oğlu
 129. Saraçliyev İsə Nəsib oğlu
 130. Sərdarov Məhəmməd Musa oğlu
 131. Sərdarov Əhməd Murad oğlu
 132. Sərdarov Nadir Mamed oğlu
 133. Seyidov Qurban Şaban oğlu
 134. Seyidov İslam Şaban oğlu
 135. Seyidov Seyid Seyid oğlu
 136. Turabov Namaz Gülməmməd oğlu
 137. Turabov Bayram İslam oğlu
 138. Turabov Qurban Aslan oğlu
 139. Turabov Şamil Məhəmməd oğlu
 140. Turabov Qurban Novruz oğlu
 141. Turabov Vəli Məhəmməd oğlu
 142. Talıbov Məhəmməd Haxverdi oğlu
 143. Talıbov Alı Musa oğlu
 144. Talıbov İsa Musa oğlu
 145. Talıbov Əhməd Bəxtiyar oğlu
 146. Tahirov Süleyman Yusif oğlu
 147. Tahirov Hümmət Yusif oğlu
 148. Tahirov Mamed Yusif oğlu
 149. Xəlilov İlyas Qoca oğlu
 150. Xəlilov Məmməd Qoca oğlu
 151. Hüseynov Musa Huseyin oğlu
 152. Çobanov Niyazi Hümmət oğlu
 153. Cəfərov Mustafa Həmid oğlu
 154. Cəfərov Məhəmməd Həmid oğlu
 155. Cəfərov Mustafa Vəli oğlu
 156. Cəlilov Məhərrəm Hüseyin oğlu
 157. Güləhmədov Qoysar Aslan oğlu
 158. Güləhmədov İman Alı oğlu

 

25 KB